Increasing Quality of Romanian Education by Improving the Teachers’ Training!

 

Creşterea calităţii  invatamântului românesc prin imbunătatirea formarii  profesorilor!

 

 

 

Proiect de mobilitate din cadrul programului european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale

 ”Leonardo da Vinci” – Exchange – LLP- LDV/VETPRO/2007/RO/092

 

Promotor: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara

Grup ţintă: profesori de fizică

Text Box: Coordonator proiect:  Prof. Aura Petrescu

 

 

Obiectivele proiectului:

 

  Proiectul cu tema “Increasing Quality of Romanian Education by Improving the Teachers’ Training“ implică profesori de fizică din diferite şcoli ale judeţului Timiş, inspectori de specialitate de la ISJ Timiş şi formatori din cadrul Casei Corpului Didactic Timiş. Promotor este Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timişoara, iar ca parteneri externi au fost aleşi: Vitalis GmbH din Germania şi Euroyouth din Portugalia. Analize recente privind pregătirea ştiinţifică în şcoala românească indică faptul că ştiinţa nu are o imagine favorabilă în mintea elevilor şi studenţilor români (teste PISA); nu sunt alocate suficiente ore de predare pentru ştiinţe şi există o tendinţă ca predarea să fie concentrată pe teorie, folosind manualul cu preponderenţă. Este nevoie deci de o mobilizare a resurselor umane şi a profesorilor de ştiinţe bine pregătiţi profesional pentru a dezvolta metode şi strategii didactice noi în predarea ştiinţelor. Punctul central al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii predării fizicii de către profesori şi revitalizarea experimentului în cadrul orelor de ştiinţe. Timp de 2 săptămâni, în luna aprilie 2008, profesorii români vor lua contact cu programele” Hands-on” folosite în Germania şi Portugalia în predarea fizicii, îşi vor reînnoi practica experimentală, vor face  schimb de idei, valori şi practici de predare în spiritul stilului de muncă European. Folosind modelele europene, partenerii vor construi “canale de parteneriat” care să implementeze noile metode în predarea ştiinţelor pentru a îmbunătăţi calitatea educaţiei în şcolile din vestul ţării. Partenerii vor susţine astfel “efortul European în abordarea modului în care fiecare cetăţean poate dobândi cunoştinţele necesare pentru a trăi şi munci în societatea cunoaşterii”.

Proiectul corespunde obiectivelor generale ale programului LdV A, B şi C şi priorităţii naţionale Formarea personalului didactic si a formatorilor cu privire la utilizarea metodelor de predare/învăţare, utilizarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţiilor ,altor mijloace de predare adaptate la nevoile diferiţilor beneficiari si centrate pe cei care învaţă ;

Ceea ce am învăţat eu de-a lungul vieţii este ca ştiinţa, deşi neînsemnată în faţa realităţii, reprezintă cel mai preţios lucru pe care îl are omenirea .“ 
(Albert Einstein)

 

 

Echipa de gestiune:

 

Ionut Cristescu – responsabil proiect si responsabil cu formarea profesionala

Aura Petrescu – coordonator

Magdalena Stefanut – responsabil cu diseminarea

Ioana Grigorie – expert financiar

 

PARTENERI:

 

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara Promotor şi Partener de trimitere

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş Partener de trimitere

Casa Corpului Didactic Timiş – Partener de trimitere

Vitalis GmbH, Leipzig, Germania – Partener de primire

Euroyouth, Portugalia Partener de primire